Zadzwoń do nas: 58 341 21 82 - Mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Szkolenia operatorów maszyn roboczych

maszyny_01W roku 2003 z ramienia Centrum Szkolenia Zawodowego został uruchomiony Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych. Ośrodek prowadzi szkolenia operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych na podstawie potwierdzenia spełnienia wymagań procedur Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz w oparciu o programy nauczania opracowane przez IMBiGS.

Szkolimy operatorów w wielu specjalnościach, które wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. Dz. U. Nr 118, poz.1263 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Zapisz się na szkolenie!
Zadzwoń: 58 341 21 82 lub wyślij e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu i zapytaj o szczegóły

Szkolenia operatorów maszyn roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w specjalnościach:

maszyny_02

 

 

Uzyskane uprawnienia: Książka Operatora Maszyn Roboczych oraz Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

maszyny_03

 

Kursy przygotowawcze do egzaminów UDT:

 

 

Świadectwo ukończenia kursu wydawane jest na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Szkolenia odbywają się w:

  • Gdańsk Siedlce, ul. Malczewskiego 51 – zajęcia teoretyczne
  • Gdańsk Wrzeszcz,  ul. Waryńskiego 4 – zajęcia teoretyczne
  • Gdańsk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 238 – zajęcia praktyczne
Wróć na górę

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.