• Witamy na stronie
  • 58 341 21 82
  • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
  • Gwarantujemy

    Solidne szkolenia

Kursy i szkolenia operatorów maszyn roboczych

W roku 2003 z ramienia Centrum Szkolenia Zawodowego został uruchomiony Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych. Ośrodek prowadzi kursy i szkolenia operatorów maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych na podstawie potwierdzenia spełnienia wymagań procedur Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz w oparciu o programy nauczania opracowane przez Łukasiewicz – IMBiGS.

Szkolimy operatorów w wielu specjalnościach, które wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. Dz. U. z 2018 roku, poz. 583 z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Uzyskane uprawnienia

Uzyskane uprawnienia po zakończeniu szkoleń, to Książka Operatora Maszyn Roboczych oraz Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Sieć Badawczą „Łukasiewicz" Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Prowadzimy następujące kursy i szkolenia operatorów maszyn roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w specjalnościach:

Kursy przygotowujące do eksploatacji maszyn i urządzeń

Nasze lokalizacje:

Gdańsk, ul. Malczewskiego 51
Gdańsk, ul. Waryńskiego 4
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 238