Zadzwoń do nas: 58 341 21 82 - Mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Promocje

monety

Z myślą o uatrakcyjnieniu naszej oferty przygotowaliśmy szereg ciekawych programów promocyjnych.

Zapraszamy do korzystania z poniżej zamieszczonych bonusów, dzięki którym koszt szkolenia w Gdańsku może ulec znacznemu obniżeniu.

  • ZNIŻKA ZA POLECENIE: przyprowadź kolejnego kursanta, który weźmie udział w szkoleniu, a dostaniesz do 5% zniżki na własne szkolenie i dodatkowo 3% za każdego następnego uczestnika, który rozpocznie kurs z Twojego polecenia
  • ZNIŻKA ZA LOJALNOŚĆ: robiłeś już kiedyś jakikolwiek kurs zawodowy w Oświata-Lingwista N.C.E. Sp. z o.o. i jesteś w stanie to udokumentować odpowiednim zaświadczeniem, dostaniesz do 5% zniżki na kolejny, w którym chcesz aktualnie wziąć udział; jeżeli od ostatniego Twojego szkolenia upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy zniżka może wynieść do 7%
  • PŁATNOŚĆ W RATACH: możliwość płatności w ratach, tj. 50% wartości kursu przed przystąpieniem do nauki, pozostała kwota przed przystąpieniem do egzaminu lub otrzymaniem zaświadczenia w przypadku kursów, dla których egzamin nie jest przewidziany lub kursant do takiego egzaminu nie przystępuje
  • DODATKOWE ZAJĘCIA: dla grup zorganizowanych liczących nie mniej niż 15 osób, możliwość bezpłatnego wprowadzenia dodatkowych zajęć w ilości max 5 godzin lekcyjnych, poruszających dowolną tematykę ustaloną ze zleceniodawcą
  • RAZEM TANIEJ: dla grup zorganizowanych liczących nie mniej niż 10 osób, możliwość łączenia szkoleń z różnego zakresu kompetencji, np. kurs obsługi kasy fiskalnej połączony z przeszkoleniem z tematyki budowania pozytywnego wizerunku i długotrwałej relacji z klientem
  • DWA UPRAWNIENIA JEDNOCZEŚNIE: uczestnikom szkoleń dla operatorów maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, oferujemy zniżki do 25% wartości pierwszego szkolenia za kolejne jednocześnie realizowane uprawnienie, w przypadku szkoleń prowadzonych łącznie dla poszczególnych grup sprzętowych
  • GRATISOWE BADANIA: dla grup zorganizowanych liczących nie mniej niż 10 osób, koszt wymaganych badań lekarskich wliczony w podstawową cenę kursu
  • PRACODAWCY POMORZA: dla firm zrzeszonych w organizacji „Pracodawcy Pomorza” oferujemy stałe rabaty zgodnie z propozycją zawartą w Programie Rabatowym Pracodawców Pomorza, tj. 10% zniżki na wszystkie kursy
  • KARTA DUŻEJ GDAŃSKIEJ RODZINY: dla posiadaczy Karty oferujemy stałe zniżki w wysokości 12 % na wszystkie kursy

Uwaga:

– promocje nie łączą się ze sobą,

– promocje nie dotyczą kursów prawa jazdy,

– promocje dotyczą upustów od cen z podstawowego cennika; nie dotyczą sytuacji, w których ceny dla grup negocjowane są indywidualnie ze zlecającym.

Wróć na górę

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.