Zadzwoń do nas: 58 341 21 82 - Mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Informatyka

Excel średniozaawansowany

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu obsługi programu Excel dla średniozaawansowanych
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Arkusze kalkulacyjne – wstęp
 • MS Excel – podstawy programu
 • Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych
 • Formatowanie komórek i arkuszy
 • Funkcje w arkuszach kalkulacyjnych
 • Kontrola poprawności danych
 • Ochrona danych i plików
 • Baza danych i zarządzanie Listą
 • Tworzenie wykresów
 • Arkusze w skoroszycie
 • Rysunki i zdjęcia obiektów
 • Drukowanie
Grafika komputerowa

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu obsługi programów graficznych
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Grafika rastrowa (Adobe Photoshop)
 • Grafika wektorowa (Adobe Ilustrator)
 • Przygotowanie materiałów do druku
 • Projektowanie stron www
Podstawy obsługi komputera (Word, Excel, Power Point, Internet)

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z podstawowej obsługi programów komputerowych pakietu Office
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • System operacyjny WINDOWS
 • Podstawy MS Word – edycja i formatowanie tekstu, wypunktowanie i numerowanie, obramowanie i cieniowanie, tabele, korespondencja seryjna
 • Podstawy MS Power Point – tworzenie własnej prezentacji
 • Podstawy MS Excel – posługiwanie się arkuszami, wykorzystywanie funkcji, formuł i wykresów
 • Korzystanie z Internetu – przeglądarki, wyszukiwarki, poczta elektroniczna
Projektowanie stron WWW z elementami Photoshopa

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu tworzenia stron internetowych z obsługą programów graficznych
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Podstawy Adobe Photoshop
 • Język XHTML
 • Język CSS
 • Język PHP
 • Bazy danych MySQL
 • Język Java Script
 • Projektowanie szablonów SMART
Szkolenia z obsługi komputera (Przygotowujące do egzaminów ECDL Profile BASE)

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z obsługi komputera przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Profile BASE wraz z egzaminami
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN (po zaliczeniu egzaminów) certyfikat ECDL

Zakres szkolenia

 • Podstawy pracy z komputerem
 • Podstawy pracy w sieci
 • Przetwarzanie tekstów
 • Arkusze kalkulacyjne
Obsługa komputera z programami do fakturowania i magazynowania

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z obsługi programów komputerowych pakietu Office oraz programów do tworzenia faktur oraz zarządzania magazynem
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • System operacyjny Windows
 • Podstawy MS Word
 • Podstawy MS Excel
 • Wykorzystanie Internetu
 • Program magazynowy typu SUBIEKT
 • Fakturowanie komputerowe, program typu WF MAG
 • Program SYMFONIA Handel
 • Katalogowanie dokumentów
Social Media Marketing

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu promocji firmy z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Internecie
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Facebook, Nasza Klasa, Twitter i inne portale społecznościowe
 • Fora i blogi
 • Narzędzia Social Media Marketing
 • Planowanie, realizacja i efektywność kampanii
Firma w internecie

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu tworzenia stron internetowych dla określonych użytkowników.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Niezbędne informacje o firmie
 • Elementy funkcjonalne strony
 • Nawigacja
 • Układ
 • Projektowanie witryny
 • Zastosowanie stylów CSS
 • Wizytówka
 • Portale firmowe
 • Reklama
Komputerowe projektowanie i aranżacja wnętrz

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu obsługi programu komputerowego do projektowania i aranżacji wnętrz
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Formatowanie obszaru roboczego
 • Edycja poszczególnych elementów
 • Wykorzystanie gotowych szablonów
 • Właściwości projektu
 • Dobór materiałów
 • Raporty
 • Widok i wizualizacja
Sprzedaż internetowa

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie komputerowe z zakresu prowadzenia sprzedaży internetowej
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Budowa strony internetowej w oparciu o moduł PrestaShop
 • Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie
 • Planowanie sprzedaży i współpraca z dostawcami
 • Aktualizowanie oferty
 • Informacja i komunikacja z klientem
 • Przyjęcie i realizacja zamówienia
 • Kontakt posprzedażowy z klientem
 • Marketing internetowy
Komputerowe projektowanie ogrodów

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu obsługi programu komputerowego typu Garder Compozer do projektowania terenów zielonych
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Określanie funkcji ogrodów
 • Kompozycja przestrzeni
 • Planowanie i dobór materiału roślinnego
 • Narzędzia do projektowania i aranżacji
 • Widok 2D i 3D
 • Baza obiektów
 • Biblioteka roślin
 • Kosztorys projektu
Księgowość komputerowa

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Obsługa programów typu:
 • Insert,
 • Symfonia
 • Subiekt, magazynowanie
Wróć na górę

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.