fbpx
 • Witamy na stronie
 • 58 341 21 82
 • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
 • Gwarantujemy

  Solidne szkolenia

SZKOLENIA I KURSY Umiejętności społeczno - zawodowe

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie aktywizujące dla osób poszukujących pracy.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Sporządzanie dokumentów niezbędnych do poszukiwania pracy (CV, list motywacyjny)
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Znaczenie autoprezentacji w poszukiwaniu zatrudnienia
 • Umiejętność poszukiwania właściwej oferty pracy
 • Aktywne poszukiwanie pracy
 • Rynek pracy
 • Formy zatrudnienia
 • Określenie indywidualnych planów działań
Równość szans kobiet i mężczyzn w procesie obsługi klienta oraz w projektach unijnych

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie dla pracowników urzędów, stowarzyszeń, fundacji oraz osób odpowiedzialnych za pisanie i realizację projektów unijnych dające konkretną wiedzę oraz poszerzające kompetencje w odniesieniu do zasady równości szans.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Rola kobiet i mężczyzn w życiu społeczno – zawodowym
 • Płeć, równość, stereotyp, dyskryminacja
 • Płeć biologiczna a płeć kulturowo – społeczna (gender)
 • Równość płci w programach operacyjnych
 • Krajowy system monitorowania równości kobiet i mężczyzn

KONTAKT z nami

Centrum Szkolenia Zawodowego „Oświata – Lingwista"

(Szkolenia i kursy zawodowe)

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 504 256 080
tel. / fax: 58 341 21 82
e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 607 082 332
tel.: 58 341 21 82
e-mail: osk@oswiatalingwista.eu

Szkolenia spawaczy

Biuro: (sprawy formalne, zapisy)

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 58 341 21 82
e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Spawalnia: (zajęcia teoretyczne/praktyczne)

ul. Bażyńskiego 32, Gdańsk
e-mail: spawalnia@oswiatalingwista.eu

Kursy kosmetyczne i pozostałe kursy grupowe

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 512 712 449
tel.: 58 341 21 82
e-mail: a.pesta@oswiatalingwista.eu

„Oświata – Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
NIP: 5832448742
Regon: 191376820
KRS: 0000044142
Konto: 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694