Zadzwoń do nas: 58 341 21 82 - Mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Umiejętności społeczno – zawodowe

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie aktywizujące dla osób poszukujących pracy.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Sporządzanie dokumentów niezbędnych do poszukiwania pracy (CV, list motywacyjny)
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Znaczenie autoprezentacji w poszukiwaniu zatrudnienia
 • Umiejętność poszukiwania właściwej oferty pracy
 • Aktywne poszukiwanie pracy
 • Rynek pracy
 • Formy zatrudnienia
 • Określenie indywidualnych planów działań
Równość szans kobiet i mężczyzn w procesie obsługi klienta oraz w projektach unijnych

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie dla pracowników urzędów, stowarzyszeń, fundacji oraz osób odpowiedzialnych za pisanie i realizację projektów unijnych dające konkretną wiedzę oraz poszerzające kompetencje w odniesieniu do zasady równości szans.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Rola kobiet i mężczyzn w życiu społeczno – zawodowym
 • Płeć, równość, stereotyp, dyskryminacja
 • Płeć biologiczna a płeć kulturowo – społeczna (gender)
 • Równość płci w programach operacyjnych
 • Krajowy system monitorowania równości kobiet i mężczyzn
Wróć na górę