Zadzwoń do nas: 58 341 21 82 - Mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Rarchunkowość

Samodzielny księgowy

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu prowadzenia rachunkowości w małej firmie.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • podstawy i organizacja rachunkowości
 • zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
 • rozrachunki i roszczenia
 • aktywa trwałe
 • wynagrodzenia
 • środki pieniężne i rachunki bankowe
 • obrót towarowy i materiałowy
 • podatek od towarów i usług
 • Bilans, Rachunek Zysków i Strat, deklaracje do US
Rachunkowość małej firmy

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu prowadzenia rachunkowości w małej firmie.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Podstawy prawne i zasady prowadzenia rachunkowości w małych przedsiębiorstwach,
 • Dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości,
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • Dokumentacja pracownicza i świadczenia wynikające ze stosunku pracy,
 • Współpraca przedsiębiorstwa z ZUS za pośrednictwem programu „Płatnik”,
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • Nauka obsługi programu typu „Rewizor GT”,
 • Warsztaty praktyczne
Kadry i płace

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu obsługi finansowo kadrowej.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy. Kodeks Pracy.
 • Rodzaje umów z pracownikami
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Dokumentacja osobowa pracowników.
 • Wynagrodzenie pracowników i ich naliczanie. Wykorzystanie programów komputerowych do tworzenia listy płac.
 • Rodzaje składek ZUS  i sposoby naliczania
 • Program Płatnik – transmisja danych do ZUS
Wróć na górę