• Witamy na stronie
 • 58 341 21 82
 • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
 • Gwarantujemy

  Solidne szkolenia

SZKOLENIA I KURSY Rachunkowość

Samodzielny księgowy

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu prowadzenia rachunkowości w małej firmie.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • podstawy i organizacja rachunkowości
 • zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych
 • rozrachunki i roszczenia
 • aktywa trwałe
 • wynagrodzenia
 • środki pieniężne i rachunki bankowe
 • obrót towarowy i materiałowy
 • podatek od towarów i usług
 • Bilans, Rachunek Zysków i Strat, deklaracje do US
Rachunkowość małej firmy

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą z zakresu prowadzenia rachunkowości w małej firmie.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Podstawy prawne i zasady prowadzenia rachunkowości w małych przedsiębiorstwach,
 • Dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości,
 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • Dokumentacja pracownicza i świadczenia wynikające ze stosunku pracy,
 • Współpraca przedsiębiorstwa z ZUS za pośrednictwem programu „Płatnik”,
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • Nauka obsługi programu typu „Rewizor GT”,
 • Warsztaty praktyczne
Kadry i płace

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu obsługi finansowo kadrowej.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Aktualnie obowiązujące przepisy prawa pracy. Kodeks Pracy.
 • Rodzaje umów z pracownikami
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Dokumentacja osobowa pracowników.
 • Wynagrodzenie pracowników i ich naliczanie. Wykorzystanie programów komputerowych do tworzenia listy płac.
 • Rodzaje składek ZUS  i sposoby naliczania
 • Program Płatnik – transmisja danych do ZUS

KONTAKT z nami

Centrum Szkolenia Zawodowego „Oświata – Lingwista"

(Szkolenia i kursy zawodowe)

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 504 256 080
tel. / fax: 58 341 21 82
e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 607 082 332
tel.: 58 341 21 82
e-mail: osk@oswiatalingwista.eu

Szkolenia spawaczy

Biuro: (sprawy formalne, zapisy)

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 58 341 21 82
e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Spawalnia: (zajęcia teoretyczne/praktyczne)

ul. Bażyńskiego 32, Gdańsk
e-mail: spawalnia@oswiatalingwista.eu

Kursy kosmetyczne i pozostałe kursy grupowe

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 512 712 449
tel.: 58 341 21 82
e-mail: a.pesta@oswiatalingwista.eu

„Oświata – Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
NIP: 5832448742
Regon: 191376820
KRS: 0000044142
Konto: 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694