Zadzwoń do nas: 58 341 21 82 - Mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Zarządzanie

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie dla osób chcących doskonalić sztukę komunikacji, unikać błędów, efektywniej i skuteczniej pracować w zespole.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Modele komunikacji
 • Bariery w komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Aktywne słuchanie i rozumienie
 • Modele rozmowy; rozmowa telefoniczna
 • „mowa ciała”
 • Asertywność i empatia w komunikacji
 • Efektywna komunikacja w pracy zespołu
Wprowadzenie do zarządzania projektami

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu skutecznego posługiwania się podstawowymi metodami, narzędziami i technikami w prowadzeniu projektu.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Definicja zarządzania projektami
 • Rola koordynatora projektu
 • Zarządzanie poprzez cele i zadania
 • Skuteczne planowanie
 • Ryzyko w realizacji projektów
 • Przebieg i kontrola projektu
 • Budżet realizacji projektu
 • Zamknięcie projektu
Zarządzanie czasem oraz własną efektywnością

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności efektywnego komunikowania się, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz zwiększenia własnej wydajności
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Efektywna komunikacja na co dzień
 • Trening asertywności
 • Podstawy zarządzania czasem
 • Planowanie pracy własnej
 • Delegowanie uprawnień
 • Organizacja pracy własnej a stres
 • Radzenie sobie z nadmiarem informacji / wiadomości
 • Jak zwiększyć indywidualną wydajność
Manager coachem

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu doskonalenia zarządzania pracownikami przy zastosowaniu metod coachingowych.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Zasady i założenia coachingu
 • Kompetencje coacha
 • Narzędzia i techniki coachingowe: wyznaczanie celów, skalowanie działań, monitorowanie efektów, praca z przekonaniami, techniki behawioralne, techniki NLP,
 • Strukturyzacja sesji coachingowych i modele coachingu
Twórczy przywódca

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu zarządzania własną efektywnością oraz kreowaniem na lidera organizacji.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Lider w organizacji
 • Władza a autorytet
 • Kadra menedżerska jako źródło norm i wartości organizacyjnych
 • Kreowanie misji firmy
 • Osobiste predyspozycje do bycia liderem
Skuteczne zarządzanie zespołem

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności skutecznej komunikacji z pracownikami, asertywności umiejętności motywowania siebie i innych.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Komunikacja w pracy zespołowej
 • Asertywność jako element zarządzania zespołem
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Motywacja i automotywacja w codziennej pracy
 • Delegowanie, coachingu, mentoring
 • Błędy motywowania – deomotywacja
 • Syndrom wypalenia zawodowego
Kreatywne rozwiązywanie problemów

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i doskonalenia pracy twórczej.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Kreatywność, twórczość, innowacja
 • Bariery twórczego rozwiązywania problemów
 • Skuteczne strategie rozwiązywania problemów
 • Twórczość grupowa
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
Rozmowa oceniająca i feedback menadżerski

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności zarządzania menedżerskich oraz umiejętności zarządzania personelem.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Rozmowa oceniająca
 • Kultura organizacyjna i przygotowanie pracowników do rozmowy
 • Motywujący feedback
 • Modele udzielania informacji zwrotnej
 • Przygotowanie i przebieg rozmowy oceniającej
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Błędy w przekazywaniu informacji zwrotnej
Praca z rozproszonym zespołem

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu rozwijania umiejętności wyzwalania i wykorzystywania potencjału grupy.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Cechy zespołów rozproszonych
 • Role członków zespołu rozproszonego
 • Organizacja i prowadzenie spotkań
 • Budowanie pozycji lidera zespołu rozproszonego
 • Relacje i proces grupowy w zarządzaniu zespołem rozproszonym
 • Odpowiadanie na pytania i udzielanie wyjaśnień
 • Techniki pracy grupowej
 • Wykorzystanie efektu synergii
Zarządzanie stresem

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu rozwijania własnego stylu radzenia sobie ze stresem.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Poziom stresu a skuteczność funkcjonowania
 • Deficyt kompetencji interpersonalnych
 • Natura i źródła stresu
 • Strategie eliminacji stresu
 • Budowanie odporności na stres
 • Procedury antystresowe
 • Techniki relaksacji i wizualizacji
 • Zmiana nastawienia wobec siebie i otoczenia
 • Inspiracja, inwencja twórcza i innowacja w środowisku zawodowym
Zarządzanie talentami

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie w zakresie doskonalenia umiejętności zarządzania zespołem oraz korzystania z różnorodnych talentów.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Talenty i ich znaczenie dla organizacji
 • Założenia i cele zarządzania talentami w organizacji
 • Identyfikacja talentów
 • Proces zarządzania talentami
 • Programy zarządzania talentami
 • Narzędzia zarządzania talentami
 • Zarządzanie karierą talentów
Rekrutacja i selekcja pracowników

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności prowadzenia procesów rekrutacyjnych.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Źródła efektywności rekrutacji
 • Projektowanie ogłoszeń
 • Profile stanowiska
 • Wybrane narzędzia rekrutacyjne
 • Specyfika rozmowy kwalifikacyjnej
 • Model STAR – wywiad behawioralny
 • Model Assessment Center, Development Center
 • Etapy projektu rekrutacyjnego
 • Błędy rozmów kwalifikacyjnych i sposoby ich unikania
ABC małej przedsiębiorczości - od biznesplanu do własnej firmy

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • Procedura rejestracyjna własnej firmy
 • Formy opodatkowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem podatku dochodowego, obrotowego i akcyzowego a także podatków lokalnych
 • Zasad współpracy przedsiębiorcy z ZUS
 • Wykaz aktów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Zasady tworzenia biznesplanu
 • Podstawy marketingu i reklamy w małej firmie
 • Profesjonalna obsługa klienta, przyjmowanie reklamacji, gwarancje, i in.
 • Źródła finansowania zewnętrznego nowo powstałej firmy
 • Zarządzanie własną firmą
Sukces w sprzedaży u przedstawicieli handlowych

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu zwiększenia efektywności i skuteczności sprzedaży.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Taktyki sprzedawcy
 • Determinanty sukcesu w sprzedaży
 • Czynniki sukcesu sprzedaży
 • Kluczowe aspekty psychologicznej sprzedaży
 • Kreatywne techniki sprzedaży
 • Kluczowe czynniki sprzedaży dla firm
 • Techniki negocjacyjne
 • Zamykanie transakcji
Automotywacja i inteligencja emocjonalna w procesie sprzedaży

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu technik wyznaczania i osiągania celów sprzedażowych.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Psychologiczne przygotowanie do sprzedaży i negocjacji
 • Kształtowanie pozytywnego myślenia
 • Ukierunkowanie na cel
 • Rola przekonań w psychologii osiągnięć
 • Rozwiązywanie problemów sprzedaży
 • Poprawne wyznaczanie celów
 • Nawyki – pomoc czy przeszkoda w osiągnięciu sukcesu
 • Analiza własnych emocji i umiejętność ich wykorzystania w optymalizacji sprzedaży i osiąganiu celów
Sztuka wystąpień publicznych

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności komunikacji, autoprezentacji oraz prowadzenia wystąpień publicznych.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Przygotowanie wystąpienia
 • Skupianie uwagi
 • Główne zasady autoprezentacji
 • Przekonywanie  i perswazja
 • Jak skutecznie przemawiać
 • Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Zwalczanie barier i oporów
 • Briefing i zebranie jako wystąpienie publiczne przed zespołem pracowniczym
Wróć na górę

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.