fbpx
 • Witamy na stronie
 • 58 341 21 82
 • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
 • Gwarantujemy

  Solidne szkolenia

SZKOLENIA I KURSY Zarządzanie

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie dla osób chcących doskonalić sztukę komunikacji, unikać błędów, efektywniej i skuteczniej pracować w zespole.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Modele komunikacji
 • Bariery w komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Aktywne słuchanie i rozumienie
 • Modele rozmowy; rozmowa telefoniczna
 • „mowa ciała”
 • Asertywność i empatia w komunikacji
 • Efektywna komunikacja w pracy zespołu
Wprowadzenie do zarządzania projektami

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu skutecznego posługiwania się podstawowymi metodami, narzędziami i technikami w prowadzeniu projektu.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Definicja zarządzania projektami
 • Rola koordynatora projektu
 • Zarządzanie poprzez cele i zadania
 • Skuteczne planowanie
 • Ryzyko w realizacji projektów
 • Przebieg i kontrola projektu
 • Budżet realizacji projektu
 • Zamknięcie projektu
Zarządzanie czasem oraz własną efektywnością

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności efektywnego komunikowania się, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz zwiększenia własnej wydajności
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Efektywna komunikacja na co dzień
 • Trening asertywności
 • Podstawy zarządzania czasem
 • Planowanie pracy własnej
 • Delegowanie uprawnień
 • Organizacja pracy własnej a stres
 • Radzenie sobie z nadmiarem informacji / wiadomości
 • Jak zwiększyć indywidualną wydajność
Manager coachem

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu doskonalenia zarządzania pracownikami przy zastosowaniu metod coachingowych.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Zasady i założenia coachingu
 • Kompetencje coacha
 • Narzędzia i techniki coachingowe: wyznaczanie celów, skalowanie działań, monitorowanie efektów, praca z przekonaniami, techniki behawioralne, techniki NLP,
 • Strukturyzacja sesji coachingowych i modele coachingu
Twórczy przywódca

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu zarządzania własną efektywnością oraz kreowaniem na lidera organizacji.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Lider w organizacji
 • Władza a autorytet
 • Kadra menedżerska jako źródło norm i wartości organizacyjnych
 • Kreowanie misji firmy
 • Osobiste predyspozycje do bycia liderem
Skuteczne zarządzanie zespołem

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności skutecznej komunikacji z pracownikami, asertywności umiejętności motywowania siebie i innych.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Komunikacja w pracy zespołowej
 • Asertywność jako element zarządzania zespołem
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Motywacja i automotywacja w codziennej pracy
 • Delegowanie, coachingu, mentoring
 • Błędy motywowania – deomotywacja
 • Syndrom wypalenia zawodowego
Kreatywne rozwiązywanie problemów

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i doskonalenia pracy twórczej.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Kreatywność, twórczość, innowacja
 • Bariery twórczego rozwiązywania problemów
 • Skuteczne strategie rozwiązywania problemów
 • Twórczość grupowa
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
Rozmowa oceniająca i feedback menadżerski

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności zarządzania menedżerskich oraz umiejętności zarządzania personelem.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Rozmowa oceniająca
 • Kultura organizacyjna i przygotowanie pracowników do rozmowy
 • Motywujący feedback
 • Modele udzielania informacji zwrotnej
 • Przygotowanie i przebieg rozmowy oceniającej
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Błędy w przekazywaniu informacji zwrotnej
Praca z rozproszonym zespołem

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu rozwijania umiejętności wyzwalania i wykorzystywania potencjału grupy.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Cechy zespołów rozproszonych
 • Role członków zespołu rozproszonego
 • Organizacja i prowadzenie spotkań
 • Budowanie pozycji lidera zespołu rozproszonego
 • Relacje i proces grupowy w zarządzaniu zespołem rozproszonym
 • Odpowiadanie na pytania i udzielanie wyjaśnień
 • Techniki pracy grupowej
 • Wykorzystanie efektu synergii
Zarządzanie stresem

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu rozwijania własnego stylu radzenia sobie ze stresem.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Poziom stresu a skuteczność funkcjonowania
 • Deficyt kompetencji interpersonalnych
 • Natura i źródła stresu
 • Strategie eliminacji stresu
 • Budowanie odporności na stres
 • Procedury antystresowe
 • Techniki relaksacji i wizualizacji
 • Zmiana nastawienia wobec siebie i otoczenia
 • Inspiracja, inwencja twórcza i innowacja w środowisku zawodowym
Zarządzanie talentami

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie w zakresie doskonalenia umiejętności zarządzania zespołem oraz korzystania z różnorodnych talentów.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Talenty i ich znaczenie dla organizacji
 • Założenia i cele zarządzania talentami w organizacji
 • Identyfikacja talentów
 • Proces zarządzania talentami
 • Programy zarządzania talentami
 • Narzędzia zarządzania talentami
 • Zarządzanie karierą talentów
Rekrutacja i selekcja pracowników

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności prowadzenia procesów rekrutacyjnych.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Źródła efektywności rekrutacji
 • Projektowanie ogłoszeń
 • Profile stanowiska
 • Wybrane narzędzia rekrutacyjne
 • Specyfika rozmowy kwalifikacyjnej
 • Model STAR – wywiad behawioralny
 • Model Assessment Center, Development Center
 • Etapy projektu rekrutacyjnego
 • Błędy rozmów kwalifikacyjnych i sposoby ich unikania
ABC małej przedsiębiorczości - od biznesplanu do własnej firmy

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • Procedura rejestracyjna własnej firmy
 • Formy opodatkowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem podatku dochodowego, obrotowego i akcyzowego a także podatków lokalnych
 • Zasad współpracy przedsiębiorcy z ZUS
 • Wykaz aktów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Zasady tworzenia biznesplanu
 • Podstawy marketingu i reklamy w małej firmie
 • Profesjonalna obsługa klienta, przyjmowanie reklamacji, gwarancje, i in.
 • Źródła finansowania zewnętrznego nowo powstałej firmy
 • Zarządzanie własną firmą
Sukces w sprzedaży u przedstawicieli handlowych

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu zwiększenia efektywności i skuteczności sprzedaży.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Taktyki sprzedawcy
 • Determinanty sukcesu w sprzedaży
 • Czynniki sukcesu sprzedaży
 • Kluczowe aspekty psychologicznej sprzedaży
 • Kreatywne techniki sprzedaży
 • Kluczowe czynniki sprzedaży dla firm
 • Techniki negocjacyjne
 • Zamykanie transakcji
Automotywacja i inteligencja emocjonalna w procesie sprzedaży

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu technik wyznaczania i osiągania celów sprzedażowych.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Psychologiczne przygotowanie do sprzedaży i negocjacji
 • Kształtowanie pozytywnego myślenia
 • Ukierunkowanie na cel
 • Rola przekonań w psychologii osiągnięć
 • Rozwiązywanie problemów sprzedaży
 • Poprawne wyznaczanie celów
 • Nawyki – pomoc czy przeszkoda w osiągnięciu sukcesu
 • Analiza własnych emocji i umiejętność ich wykorzystania w optymalizacji sprzedaży i osiąganiu celów
Sztuka wystąpień publicznych

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu doskonalenia umiejętności komunikacji, autoprezentacji oraz prowadzenia wystąpień publicznych.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Przygotowanie wystąpienia
 • Skupianie uwagi
 • Główne zasady autoprezentacji
 • Przekonywanie  i perswazja
 • Jak skutecznie przemawiać
 • Techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Zwalczanie barier i oporów
 • Briefing i zebranie jako wystąpienie publiczne przed zespołem pracowniczym

KONTAKT z nami

Centrum Szkolenia Zawodowego „Oświata – Lingwista"

(Szkolenia i kursy zawodowe)

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 504 256 080
tel. / fax: 58 341 21 82
e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 607 082 332
tel.: 58 341 21 82
e-mail: osk@oswiatalingwista.eu

Szkolenia spawaczy

Biuro: (sprawy formalne, zapisy)

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 58 341 21 82
e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Spawalnia: (zajęcia teoretyczne/praktyczne)

ul. Bażyńskiego 32, Gdańsk
e-mail: spawalnia@oswiatalingwista.eu

Kursy kosmetyczne i pozostałe kursy grupowe

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 512 712 449
tel.: 58 341 21 82
e-mail: a.pesta@oswiatalingwista.eu

„Oświata – Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
NIP: 5832448742
Regon: 191376820
KRS: 0000044142
Konto: 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694