fbpx
 • Witamy na stronie
 • 58 341 21 82
 • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
 • Gwarantujemy

  Solidne szkolenia

SZKOLENIA I KURSY Marketing i sprzedaż

Profesjonalna obsługa hotelowa

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szklenie z zakresu profesjonalnej obsługi gościa hotelowego.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Organizacja pracy w recepcji
 • Obsługa recepcyjno-hotelowa
 • Profesjonalny system obsługi gościa hotelowego
 • Wymagania w świetle obowiązujących przepisów prawnych
 • Hotelarskie savoir -vivre
Obsługa kasy fiskalnej i urządzeń peryferyjnych

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej i urządzeń peryferyjnych.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • opis techniczny urządzenia,
 • uruchomienie i obsługa kasy
 • raporty
 • podstawowe funkcje kasy – rejestrowanie towaru, wprowadzenie kodu, anulowanie błędów, sposoby płatności rozpoznawanie fałszywych banknotów
Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem i magazynowaniem

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta wraz z obsługą kasy fiskalnej i urządzeń peryferyjnych oraz z obsługą programów handlowo-magazynowych z fakturowaniem.

Zakres szkolenia

 • Organizacja pracy w handlu
 • Minimum sanitarne
 • Marketing i merchandising w handlu detalicznym
 • Sztuka sprzedawania
 • obsługa klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzedaży
 • ochrona konsumentów
 • dokumentacja finansowa sprzedaży
 • Zasady funkcjonowania i obsługa kas fiskalnych  z ćwiczeniami
 • Obsługa komputerowych programów do fakturowania oraz wspomagania procesów magazynowych
Profesjonalna obsługa klienta wymagającego

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu obsługi tzw. Klienta „trudnego” doskonalące umiejętności utrzymywania dobrych relacji z klientem nawet w sytuacjach konfliktowych wraz z treningiem asertywności.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Budowanie dobrych relacji z klientem
 • Rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klienta
 • Techniki budowania wiarygodności
 • Rozmowa z trudnym klientem
 • Perswazja i argumentacja korzyści
 • Zasady wywierania wpływu
 • Reakcje w sytuacjach krytycznych (reklamacja, przemądrzały klient, agresywny klient)
 • Techniki pracy z sobą; asertywność w kontaktach z klientem
Negocjacje w biznesie

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu negocjacji w relacjach z klientem doskonalące techniki negocjacji miękkich, twardych oraz asertywności.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Istota konfliktu
 • Trening asertywnego słuchania
 • Techniki i taktyki negocjacyjne
 • Metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
 • Budowanie zaufania, wiarygodności i bezpieczeństwa
 • Negocjacje miękkie
 • Negocjacje twarde
Merchandising

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu efektywnej sprzedaży  i prezentacji towaru z wykorzystaniem zasad mechandisingu.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • „Mechanika” i optyka klienta w sklepie
 • Zasady poruszania się klientów w sklepie
 • Miejsca dobrej sprzedaży w sklepie
 • Efektywne wykorzystanie powierzchni sprzedażowej w sklepie
 • Rozwiązania peryferyjne zwiększające sprzedaż w sklepie
 • Zasady wizualizacji zewnętrznej zwiększającej sprzedaż w sklepie
Marketing w handlu i usługach

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu wykorzystania narzędzi marketingowych w handlu i usługach.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Produkt i cykl życia produktu
 • Cena
 • Dystrybucja
 • Promocja (sprzedaż towarów i usług, reklama, PR)
 • Komunikacja z rynkiem
 • Badania marketingowe i analiza wyników
 • Przygotowanie strategii i planu marketingowego
Kurs rozpoznawania fałszywych znaków pieniężnych i/lub dokumentów

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie dla kasjerów, dysponentów, urzędników dot. rozpoznawania fałszywych polskich znaków pieniężnych i dokumentów.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Metody kontroli znaków pieniężnych
 • Metody liczenia pieniędzy
 • Ocena banknotów i dokumentów wątpliwych
 • Sposoby zabezpieczenia polskich znaków pieniężnych i dokumentów w obrocie gospodarczym
 • Analiza materiałów porównawczych
 • Zasady postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi i dokumentami; odpowiedzialność karna
Etykieta w biznesie

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu etykiety i savior-vivre’u w kontaktach biznesowych.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Normy zachowań społecznych
 • Sposoby witania się i pierwszeństwo
 • Korzystanie z wizytówek
 • Firmowy dress code
 • Korespondencja tradycyjna i elektroniczna oraz rozmowy telefoniczne
 • Organizacja przyjęć i spotkań firmowych
 • Serwowanie poczęstunku i napojów
Budowanie pozytywnego wizerunku i długofalowych relacji z klientem

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu budowania długofalowych pozytywnych relacji z klientami.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Reguły i standardy obsługi klienta
 • Techniki komunikacji wzmacniające relacje z klientem
 • Rola wizerunku w kontaktach z klientem
 • Reagowanie na zastrzeżenia i reklamacje
 • Asertywność w kontaktach z klientami
 • Wywieranie wpływu w relacjach z klientem
 • Narzędzia budowania długofalowych relacji z klientem
 • Postępowanie w sytuacjach niestandardowych
Przedstawiciel handlowy (opcjonalnie z kursem prawa jazdy)

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie dla przedstawicieli handlowych z zakresu sprzedaży bezpośredniej. Opcjonalnie z kursem prawa jazdy.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia

 • Rola i zadania przedstawiciela handlowego
 • Techniki sprzedaży
 • Pozyskiwanie klientów
 • Organizowanie spotkań i prezentacja produktów
 • Przygotowanie ofert handlowych
 • Prezentacja handlowa
 • Sprzedaż w terenie
 • Kroki wizyty handlowej
 • Komunikacja międzyludzka
 • Negocjacje
 • Zarządzanie celami i czasem
 • OPCJONALNIE Kurs prawa jazdy

KONTAKT z nami

Centrum Szkolenia Zawodowego „Oświata – Lingwista"

(Szkolenia i kursy zawodowe)

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 504 256 080
tel. / fax: 58 341 21 82
e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 607 082 332
tel.: 58 341 21 82
e-mail: osk@oswiatalingwista.eu

Szkolenia spawaczy

Biuro: (sprawy formalne, zapisy)

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 58 341 21 82
e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Spawalnia: (zajęcia teoretyczne/praktyczne)

ul. Bażyńskiego 32, Gdańsk
e-mail: spawalnia@oswiatalingwista.eu

Kursy kosmetyczne i pozostałe kursy grupowe

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 512 712 449
tel.: 58 341 21 82
e-mail: a.pesta@oswiatalingwista.eu

„Oświata – Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
NIP: 5832448742
Regon: 191376820
KRS: 0000044142
Konto: 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694