fbpx
 • Witamy na stronie
 • 58 341 21 82
 • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
 • Gwarantujemy

  Solidne szkolenia

Kurs operatora maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych

Celem kursu prowadzonego w oparciu o program opracowany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych.

Klasy:

 • III – do 60 m³/h
 • II – do 140 m³/h
 • I – wszystkie typy

Wymagania wstępne:

 • Ukończone 18 lat
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające że kandydat może wykonywać pracę operatora zespołu maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych (badania lekarskie można przejść w naszym Centrum)

Program kursu (w zakresie III klasy uprawnień)

 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Dokumentacja techniczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Budowa zespołu maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych
 • Technologia robót
 • Podstawy komp. sterowania procesem produkcji
 • Napędy elektryczne
 • Urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne
 • Zajęcia Praktyczne

Uzyskiwane uprawnienia

Książka Operatora Maszyn Roboczych oraz Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Uprawnienia wydawane są bezterminowo.

Zespoły maszyn do produkcji mieszanek bitumicznych

KONTAKT z nami

Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych
ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
tel. 691-952-818
tel./fax 58/341-21-82

Add Your Comments

You must be logged in to post a comment.