• Witamy na stronie
  • 58 341 21 82
  • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
  • Gwarantujemy

    Solidne szkolenia

Kurs - piły mechaniczne do ścinki drzew

Celem kursu prowadzonego w oparciu o program opracowany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji operatora pił mechanicznych do ścinki drzew.

Wymagania wstępne:

  • Ukończone 18 lat
  • Wykształcenie co najmniej podstawowe
  • Aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające że kandydat może wykonywać pracę operatora  pił mechanicznych do ścinki drzew (badania lekarskie można przejść w naszym Centrum)

Program kursu:

  • Użytkowanie eksploatacyjne
  • Dokumentacja techniczna
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawy elektrotechniki
  • Budowa pił mechanicznych do ścinki drzew
  • Technologia robót
  • Zajęcia Praktyczne

Uzyskiwane uprawnienia

Książka Operatora Maszyn Roboczych oraz Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Uprawnienia wydawane są bezterminowo.

Kurs obsługi piły mechanicznej do ścinki drzew

KONTAKT z nami

Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych
ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
tel. 691-952-818
tel./fax 58/341-21-82

Add Your Comments

You must be logged in to post a comment.