fbpx
 • Witamy na stronie
 • 58 341 21 82
 • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
 • Gwarantujemy

  Solidne szkolenia

Szkolenie - dźwigi towarowo - osobowe

Celem kursu prowadzonego w oparciu o program opracowany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

Wymagania wstępne:

 • Ukończone 18 lat
 • Właściwy stan zdrowia udokumentowany świadectwem lekarskim stwierdzającym przydatność kandydata do podjęcia pracy w charakterze operatora dźwigów towarowo – osobowych

Program kursu:

 • Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących  dźwigów towarowo – osobowych podlegające dozorowi technicznemu
 • Rodzaje urządzeń transportu bliskiego (UTB) podlegające dozorowi technicznemu
 • Definicja dźwigów; ich klasyfikacja, rodzaj i budowa
 • Podział dźwigów towarowo – osobowych i ich budowa właściwa dla grupy, kategorii i rodzaju (przeznaczenia)
 • Mechanizmy oraz ich budowa i działanie
 • Urządzenie zabezpieczające stosowane w dźwigach towarowo – osobowych
 • Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne oraz pneumatyczne
 • Obsługa dźwigów towarowo – osobowych
 • Warunki bezpiecznej pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze urządzeń
 • Niebezpieczne uszkodzenie, awaria, nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania

Uzyskiwane uprawnienia

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi dźwigów towarowo – osobowych wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego

Szkolenia koparki jednonaczyniowe

KONTAKT z nami

Centrum Szkolenia Zawodowego „Oświata – Lingwista"

(Szkolenia i kursy zawodowe)

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 504 256 080
tel. / fax: 58 341 21 82
e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Add Your Comments

You must be logged in to post a comment.