fbpx
  • Witamy na stronie
  • 58 341 21 82
  • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
  • Gwarantujemy

    Solidne szkolenia

W dniu 24.06.2020 r. w naszym ośrodku szkolenia zawodowego odbyły się egzaminy:

1. „Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych” realizowany w naszym ośrodku szkolenia operatorów maszyn (ośrodek powołany przez instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie).
Wynik pozytywny z egzaminu (teoretycznego i praktycznego) wiąże się ze zdobyciem przez kursanta uprawnień: książeczki operatora maszyn roboczych z wpisem specjalności uprawnień: montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych (wydane przez wspomniany wcześniej IMBiGS) i daje uprawnienia w zakresie montażu i demontażu wszystkich typów rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

2. Operatorów maszyn o specjalnościach: koparkoładowarki, koparki jednonaczyniowe, ładowarki jednonaczyniowe.

Uprawnienia jak poprzednio (rusztowania) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Osoby, które uzyskują wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego i praktycznego otrzymują uprawnienia: książkę operatorów maszyn roboczych z wpisem konkretnej specjalności na którą dana osoba robiła uprawnienia (np. ładowarka jednonaczyniowa, typ oraz klasa uprawnień)