fbpx
  • Witamy na stronie
  • 58 341 21 82
  • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
  • Gwarantujemy

    Solidne szkolenia

Opracowanie: Jakub Gaweł

Część I

Znamy już dokładne dane unijne w sprawie funduszy europejskich przeznaczonych dla Polski na lata 2014-2020. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa w 23 maja 2014 roku. Z budżetu polityki spójności Polska otrzyma na ten okres 82,5 mld euro, z czego 4,69 mld zostanie przeznaczone na  Program Wiedza Edukacja Rozwój. Pieniądze te skierowane są  na poprawę sytuacji na rynku pracy dzięki inwestycjom w edukację i szkolnictwo wyższe,  walkę z ubóstwem oraz poprawę efektywności administracji publicznej.  Około 40% funduszy ( 31,28 mld euro) trafi do samorządów wszystkich województw, które będą zarządzać nimi w ramach regionalnych programów operacyjnych.  Województwu pomorskiemu przypadł z tej puli 1 864 811 698 złotych.  Oficjalnie wiadomo również, że w kolejnym okresie, po roku 2020, środki unijne dla naszego państwa nie będą już tak wysokie. Unia Europejska inwestując w Polskę będzie oczekiwać wymiernych rezultatów tych inwestycji, które z kolei zasilą finansowo budżet przeznaczony na rozwój kolejnych państw członkowskich. Mamy więc ostatnią tak dużą okazję na sfinansowanie naszych projektów. Pierwsze konkursy ruszą najprawdopodobniej już w połowie roku 2015. Najwyższy więc czas zacząć planować.

Zgodnie z założeniami priorytetów Strategii Europa 2020, UE zwróci swoją uwagę między innymi na wzrost roli wiedzy i innowacji (Rozwój inteligentny) , aktywności zawodowej społeczeństw, oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych obywateli (Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu), co pozwoli wpłynąć na obniżenie bezrobocia i wesprze walkę z ubóstwem. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI) założyły sobie jedenaście obszarów, które będą przez nie wspierane. Wśród nich znalazło się inwestowanie w kształcenie oraz szkolenie zawodowe. Ma to związek z dużym niedoborem bardzo specjalistycznych zawodów , który dotyka między innymi branż takich jak górnictwo i wydobycie, budownictwo, naprawa, instalacja i konserwacja maszyn i urządzeń, produkcja urządzeń elektrycznych, mechanicznych dla ochrony środowiska, energetyki przemysłu. Problem ten dotyka w znacznym stopniu również Polskę. Wielu fachowców opuściło kraj w poszukiwaniu lepszych warunków zatrudnienia w zachodniej Europie. Powstała luka jest w ostatnim okresie zapełniana szczególnie aktywnie przez obywateli państw zza wschodniej granicy, którzy widzą w naszym kraju szanse na rozwój i podniesienie poziomu życia swojego i swoich rodzin i coraz częściej korzystają oni również z kształcenia zawodowego w Polsce. Migracja zarobkowa obejmuje coraz dalsze tereny, śmiało wykraczając poza granice europejskie.