fbpx
  • Witamy na stronie
  • 58 341 21 82
  • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
  • Gwarantujemy

    Solidne szkolenia

Zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej, wszelkie decyzje rodzą określone konsekwencje. Kiedy nastaje czas podjęcia rozstrzygnięcia szczególnie ważnego, np. po utracie pracy, związanego z chęcią lub koniecznością przekwalifikowania zawodowego, zmianą planów życiowych, startem w życie zawodowe, a może propozycją zatrudnienia, każdy ruch nabiera szczególnego wymiaru. Do ośrodków szkolenia w Gdańsku jako podmiotów przekuwających wyobrażenia na umiejętności, często trafiają osoby z ogólnie zarysowanymi planami i wizjami, ale przed ostatecznym podjęciem decyzji oczekują konsultacji z doradcami.

Centrum Szkolenia Zawodowego nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do formalnego przeprowadzenia szkolenia, ale musi posiadać w swoich szeregach konsultantów potrafiących wskazać przyszłemu kursantowi najbardziej odpowiedni rodzaj szkolenia. Wydaje się, że nie musi to być nawet wykwalifikowany doradca zawodowy, ale solidny organizator szkoleń posiadający dobre rozeznanie rynku pracy. Jednostki szkoleniowe, aby utrzymać swoją pozycję na polu edukacji zawodowej dorosłych, nie mogą sobie pozwalać na prowadzenie działań oderwanych od realiów, w których funkcjonują. Dlatego też, realizując bieżące projekty, zagłębiając się w wyniki aktualnych opracowań zmian na rynku pracy, analizując we własnym zakresie sygnały od pracodawców, szkoleniowiec niemal automatycznie staje się konsultantem i doradcą. Jego wiedza powinna pozwalać na formułowanie określonych tez i wskazywanie, a może raczej sugerowanie bardziej lub mniej odpowiednich kierunków kształcenia zawodowego. Pochopnie podjęta decyzja, to nie tylko konsekwencje finansowe, ale przede wszystkim, trudne do przewidzenia skutki, które odbiją się na całym dalszym życiu konkretnej osoby. Czy można jednoznacznie odpowiedzieć na postawione przez kursanta pytanie: „jakie szkolenie będzie najlepsze”? Z całą pewnością bez zapoznania się z jednostkową sytuacją, nie ma prostej odpowiedzi, a wręcz nie powinna ona paść w sposób jednoznaczny. Jest mnóstwo elementów, które determinują wybór. Z najprostszą sytuacją mamy do czynienia, gdy przyszły kursant dąży do ściśle określonego celu związanego, np. z propozycją podjęcia pracy na wskazanym stanowisku lub przy obsłudze konkretnego urządzenia. Sytuacja jednak zmienia się diametralnie, kiedy ktoś chce nauczyć się np. takiej metody spawania, w której najszybciej znajdzie pracę. Zasugerowanie czegokolwiek na wyrost, bez wskazania elementów mających duże znaczenie dla podejmowanej decyzji, zawsze będzie naznaczone sporą dawką potencjalnego błędu. Błąd należy w tym wypadku rozumieć jako niemożliwość lub przynajmniej większą trudność znalezienia pracy przy posiadanych uprawnieniach w określonym geograficznie miejscu wraz z jego uwarunkowaniami biznesowymi oraz czasie, w trakcie którego zapotrzebowanie na pracowników z danymi uprawnieniami wzrasta, maleje lub charakteryzuje się pełną stabilizacją.

Doświadczony organizator szkolenia z pewnością będzie próbował uzyskać od kursanta następujące informacje: Co chcę robić? Gdzie chcę pracować? Jakie mam perspektywy zatrudnienia? Czy ma to być praca stała czy dorywcza? Czy oczekuję rozwoju czy stabilizacji? Ile czasu mogę poświęcić na szkolenie?

Warto korzystać z solidnych ośrodków szkoleniowych, bo jedynie tam można liczyć nie tylko na dobre przygotowanie do przyszłej pracy, ale także na właściwe ukierunkowanie działań i zmniejszyć ewentualne ryzyko popełnienia błędu.