fbpx
 • Witamy na stronie
 • 58 341 21 82
 • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
 • Gwarantujemy

  Solidne szkolenia

SZKOLENIA I KURSY Medyczno - opiekuńcze

Masaż klasyczny I, II i III stopnia

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu wykonywania masażu klasycznego.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia z zakresu wykonywania masażu klasycznego

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Wskazania i przeciwwskazania do masaży; Wpływ masażu na organizm człowieka.
 • Omówienie masażu w jednostkach chorobowych
 • Techniki masażu klasycznego
 • Techniki masażu segmentarnego.
 • Techniki masażu sportowego.
 • Techniki masażu limfatycznego.
 • Techniki masażu izometrycznego i kontralateralnego.
 • Techniki masażu próżniowego.
 • Techniki masażu w jednostkach chorobowych
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z wybranym językiem obcym

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu przygotowania  do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, somatycznych i niesamodzielnych. Opcjonalnie z nauką wybranego języka obcego.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia Opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych z wybranym językiem obcym

 • Prawne aspekty opieki nad osobami chorymi i starszymi; bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Sytuacja konfliktowe w procesie opieki nad osobą chorą i starszą
 • Etyka zawodowa
 • Opieka nad chorym w starszym wieku, Wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego
 • Zabiegi pielęgnacyjno – higieniczne
 • Podstawy higieny
 • Dietetyka i zasady żywienia osób starszych i chorych,
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • Organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa,  elementy terapii zajęciowej
 • Nauka wybranego języka obcego
Opiekun w domu pomocy społecznej

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu świadczenia usług opiekuńczo – wspierających osoby podopieczne.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia Opiekunów w domu pomocy społecznej

 • Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających
 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • Podstawy opieki i usługi opiekuńcze
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej
 • Aktywizacja osoby podopiecznej i elementy terapii zajęciowej
 • Trening umiejętności społecznych
Opiekunka środowiskowa

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu świadczenia usług opiekuńczych.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia Opiekunek środowiskowych

 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne
 • Trening umiejętności społecznych
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego

KONTAKT z nami

Centrum Szkolenia Zawodowego „Oświata – Lingwista"

(Szkolenia i kursy zawodowe)

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 504 256 080
tel. / fax: 58 341 21 82
e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 607 082 332
tel.: 58 341 21 82
e-mail: osk@oswiatalingwista.eu

Szkolenia spawaczy

Biuro: (sprawy formalne, zapisy)

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 58 341 21 82
e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Spawalnia: (zajęcia teoretyczne/praktyczne)

ul. Bażyńskiego 32, Gdańsk
e-mail: spawalnia@oswiatalingwista.eu

Kursy kosmetyczne i pozostałe kursy grupowe

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 512 712 449
tel.: 58 341 21 82
e-mail: a.pesta@oswiatalingwista.eu

„Oświata – Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
NIP: 5832448742
Regon: 191376820
KRS: 0000044142
Konto: 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694