fbpx
 • Witamy na stronie
 • 58 341 21 82
 • ul. Waryńskiego 4, 80-433 Gdańsk
 • Gwarantujemy

  Solidne szkolenia

SZKOLENIA I KURSY Medyczno - opiekuńcze

Pomoc dentystyczna

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu asystowania lekarzowi dentyście i utrzymaniu gabinetu w gotowości do pracy.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia Pomoc dentystyczna

 • Przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty
 • Asystowanie lekarzowi dentyście w czasie wykonywanie zabiegów dentystycznych
 • Przechowywania i przygotowywania leków, materiałów stomatologicznych, narzędzi sprzętu stosowanego w gabinecie dentystycznym
 • Prowadzenia dokumentacji i wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
 • Komunikowania się z pacjentem
 • Użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

 • Znaczenie pomocy przedmedycznej
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
 • Ogólne wiadomości o budowie ciała człowieka
 • Łańcuch pomocy
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Sprawdzenie stanu poszkodowanego
 • Zapewnienie sobie pomocy, wezwanie służb ratowniczych
 • Pierwsza pomoc u nieprzytomnych
Masaż klasyczny I, II i III stopnia

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu wykonywania masażu klasycznego.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia z zakresu wykonywania masażu klasycznego

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Wskazania i przeciwwskazania do masaży; Wpływ masażu na organizm człowieka.
 • Omówienie masażu w jednostkach chorobowych
 • Techniki masażu klasycznego
 • Techniki masażu segmentarnego.
 • Techniki masażu sportowego.
 • Techniki masażu limfatycznego.
 • Techniki masażu izometrycznego i kontralateralnego.
 • Techniki masażu próżniowego.
 • Techniki masażu w jednostkach chorobowych
Opiekun medyczny

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z  zakresu świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia Opiekunów medycznych

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne i opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z wybranym językiem obcym

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu przygotowania  do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, somatycznych i niesamodzielnych. Opcjonalnie z nauką wybranego języka obcego.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia Opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych z wybranym językiem obcym

 • Prawne aspekty opieki nad osobami chorymi i starszymi; bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Sytuacja konfliktowe w procesie opieki nad osobą chorą i starszą
 • Etyka zawodowa
 • Opieka nad chorym w starszym wieku, Wykonywanie codziennych czynności z zakresu gospodarstwa domowego
 • Zabiegi pielęgnacyjno – higieniczne
 • Podstawy higieny
 • Dietetyka i zasady żywienia osób starszych i chorych,
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • Organizowanie czasu podopiecznemu i dotrzymywanie towarzystwa,  elementy terapii zajęciowej
 • Nauka wybranego języka obcego
Opiekun w domu pomocy społecznej

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu świadczenia usług opiekuńczo – wspierających osoby podopieczne.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia Opiekunów w domu pomocy społecznej

 • Świadczenie usług opiekuńczo – wspierających
 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej
 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka
 • Podstawy opieki i usługi opiekuńcze
 • Metodyka pracy opiekuńczo – wspierającej
 • Aktywizacja osoby podopiecznej i elementy terapii zajęciowej
 • Trening umiejętności społecznych
Opiekunka dziecięca z wybranym językiem obcym

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu świadczenia usług opiekuńczych i wspierających rozwój dziecka. Opcjonalnie z nauką wybranego języka obcego.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia Opiekunek dziecięcych z wybranym językiem obcym

 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia
 • Podstawy pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego
 • Podstawy wychowania i wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
 • Nauka wybranego języka obcego
Opiekunka środowiskowa

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu świadczenia usług opiekuńczych.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres szkolenia Opiekunek środowiskowych

 • Organizacja opieki środowiskowej
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Zabiegi higieniczno – pielęgnacyjne
 • Trening umiejętności społecznych
 • Aktywizacja osoby podopiecznej
 • Pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego
Warsztaty terapii zajęciowej

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie w zakresie świadczenia usług terapii zajęciowej oraz wspierania usług opiekuńczych.
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Istniej możliwość przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w cenie 250 zł

Zakres warsztatów terapii zajęciowej

 • Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego
 • Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami
 • Dokumentacja terapii zajęciowej

KONTAKT z nami

Centrum Szkolenia Zawodowego “Oświata – Lingwista"

(Szkolenia i kursy zawodowe)

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 504 256 080
tel. / fax: 58 341 21 82
e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Ośrodek Szkolenia Kierowców

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 607 082 332
tel.: 58 341 21 82
e-mail: osk@oswiatalingwista.eu

Szkolenia spawaczy

Biuro: (sprawy formalne, zapisy)

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 58 341 21 82
e-mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Spawalnia: (zajęcia teoretyczne/praktyczne)

ul. Bażyńskiego 32, Gdańsk
e-mail: spawalnia@oswiatalingwista.eu

Kursy kosmetyczne i pozostałe kursy grupowe

ul. Waryńskiego 4
80-433 Gdańsk
tel.: 512 712 449
tel.: 58 341 21 82
e-mail: a.pesta@oswiatalingwista.eu

“Oświata – Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

ul. Malczewskiego 51
80-107 Gdańsk
NIP: 5832448742
Regon: 191376820
KRS: 0000044142
Konto: 73 2490 0005 0000 4530 7167 7694