Zadzwoń do nas: 58 341 21 82 - Mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Gastronomia i hotelarstwo

Profesjonalne usługi cateringowe

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu prowadzenie profesjonalnych usług cateringowych wraz z obsługą imprez
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Zasady zamawiania poczęstunku
 • Sposoby wyliczenia ilości i proporcji poczęstunku
 • Układanie menu
 • Ustalanie listy trunków
 • Transport i obsługa dostaw
 • Przygotowanie sali na imprezy
 • Obsługa kelnerska imprezy
 • Obsługa klienta zgodnie z zasadami savoir vivre
 • Zastosowanie urządzeń podgrzewczych, chłodniczych, transportowych
 • Muzyka i występy artystyczne
 • Tworzenie materiałów reklamowych i opracowanie oferty promującej usługi gastronomiczne i cateringowe
Kucharz (przygotowujący do egzaminów czeladniczych)

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie przygotowujące do przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie Kucharz
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN
 • Dokument końcowy po zaliczeniu egzaminu: świadectwo czeladnicze

Zakres szkolenia

 • Technologia
 • Maszynoznawstwo
 • Materiałoznawstwo
 • Rachunkowość zawodowa
 • Dokumentacja działalności gospodarczej
 • Rysunek zawodowy
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • Podstawowe zasady ochrony środowiska
 • Podstawowe przepisy prawa pracy
 • Podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
Barista z obsługą kasy fiskalnej i/lub językiem obcym

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu profesjonalnego przygotowania kawy z dodatkami wraz z obsługą kasy fiskalnej oraz nauką wybranego języka obcego
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Historia kawy i ekspresów do kawy
 • Kawowiec – gatunki, uprawa, ziarna, magazynowanie, producenci, przetwarzanie
 • Zasada 4M
 • Przyrządzanie espresso
 • Przygotowanie i serwowanie dodatków do kawy – mleko, alkohole, syropy i in.
 • Profesjonalne użytkowanie sprzętu – ekspresy, młynki i in.
 • Tworzenie wzorów: rosseta, serce, jabłko i in.
 • Profesjonalna obsługa klienta w kawiarni / kafeterii / barze kawowym / cukierni
 • Obsługa kasy fiskalnej
 • Podstawowy kurs języka obcego
Pomoc kucharza

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu wykonywania obowiązków pomocy kucharza wraz z praktyczną nauką przygotowania potraw
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Zasady higieny pracy
 • Obowiązki pomocy kucharza
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Towaroznawstwo produktów spożywczych
 • Obróbka artykułów spożywczych
Pracownik gastronomii z obsługą kasy fiskalnej i/lub językiem obcym

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu przygotowywania potraw wraz z nauką obsługi kasy fiskalnej oraz wybranego języka obcego
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Zasady higieny pracy w placówce gastronomicznej
 • Nowoczesne podstawy zasad żywienia
 • Towaroznawstwo produktów spożywczych
 • Organizacja produkcji gastronomicznej
 • Wyposażenie zakładu gastronomicznego
 • Technologia sporządzania posiłków
 • Elementy komunikacji interpersonalnej w zespole
 • Obsługa kasy fiskalnej
 • Podstawy języka obcego
Kucharz małej gastronomii (przygotowujący do egzaminów czeladniczych)

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie przygotowujące do przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie Kucharz małej gastronomii
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN
 • Dokument końcowy po zaliczeniu egzaminu: świadectwo czeladnicze

Zakres szkolenia

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo
 • rachunkowość zawodowa
 • dokumentacja działalności gospodarczej
 • rysunek zawodowy
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • podstawowe zasady ochrony środowiska
 • podstawowe przepisy prawa pracy
 • podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania  przedsiębiorstwem
Organizator imprez okolicznościowych

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu profesjonalnej organizacji i obsługi przyjęć i imprez okolicznościowych z elementami cateringu
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Rodzaje przyjęć i zasady ich planowania
 • Planowanie, organizacja i zarządzanie czasem
 • Zasady rozliczania przyjęć okolicznościowych
 • Savoir vivre na imprezach okolicznościowych
 • Karty dań na przyjęcia okolicznościowe
 • Sposoby ustawienia, nakrywania i dekorowania stołów na różne okazje
 • Zasady rozmieszczania przy stole i obsługa gości podczas przyjęć okolicznościowych
 • Organizacja cateringu na przyjęciach
 • Komunikacja interpersonalna i obsługa klienta
 • Symulacja organizacji przyjęcia
Mendadżer gastronomii z językiem obcym

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu zarządzania placówką gastronomiczną oraz podległym personelem wraz z elementami księgowości i marketingu oraz z nauką wybranego języka obcego
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Projektowanie procedur kierowania i zarządzania restauracją
 • Opracowanie standardów pracy
 • Zarządzanie personelem (zakres obowiązków, delegowanie poleceń, rekrutacja i wprowadzanie, motywowanie, kontrola, stosowanie kar i nagród, nadużycia i kradzieże, elementy prawa pracy)
 • Komunikacja sala – kuchnia
 • Sztuka restauracyjna
 • Zarządzanie restauracją regionalną jako specyficznym produktem turystycznym
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów
 • Budowanie zespołów sprzedażowych
 • Znajomość produktów – uczenie pracowników
 • Wdrażanie marki na rynku
 • Plan działania i strategia rozwoju
 • Elementy księgowości
 • Szkolenie wstępne HACCP
 • Język obcy w gastronomii
Kelner - barman z obsługą kasy fiskalnej i/lub językiem obcym

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu profesjonalnej obsługi kelnersko – barmańskiej wraz z przygotowaniem przekąsek i napojów oraz z obsługą kasy fiskalnej i nauką wybranego języka obcego.

Zakres szkolenia

 • Technologia i materiałoznawstwo
 • Organizacja pracy kelnera – barmana
 • Przygotowanie sali i obsługa kelnerska
 • Przygotowanie zakąsek oraz ciepłych i zimnych napojów
 • Obsługa kasy fiskalnej i fakturowanie
 • Język obcy w gastronomii
Profesjonalna pomoc domowa i hotelowa

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu utrzymania czystości w obiektach hotelowych oraz w warunkach domowych z elementami opieki nad osobą chorą.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Podstawy hotelarstwa i wizerunek pracownika
 • Zasady sprzątania wg. Nowoczesnych systemów utrzymania czystości
 • Zasady organizacji służb sprzątających
 • Techniki sprzątania
 • Pomoc domowa z elementami opieki nad chorym
Pracownik obsługi ruchu turystycznego

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego z elementami promocji usług i regionu.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Pojęcie i rodzaje turystyki
 • Geografia turystyczna
 • Historia sztuki i architektury regionu
 • Marketing usług turystycznych
 • Standardy obsługi klienta
 • Rachunkowość przedsiębiorstw turystycznych
 • Komputer w firmie turystycznej
 • Trening interpersonalny
Recepcjonistka z językiem obcym

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu obsługi klienta w hotelu z nauką wybranego języka obcego.
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Organizacja pracy w recepcji
 • Obsługa recepcyjno-hotelowa
 • Profesjonalny system obsługi gościa hotelowego
 • Wymagania w świetle obowiązujących przepisów prawnych
 • Hotelarskie savoir –vivre
 • Zajęcia z wybranego języka obcego
Wróć na górę

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.