Zadzwoń do nas: 58 341 21 82 - Mail: szkolenia@oswiatalingwista.eu

Florystyka i ogrodnictwo

Florystyka (przygotowujący do egzaminów czeladniczych)

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie przygotowujące do przystąpienia do egzaminu czeladniczego w zawodzie Florysta
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN
 • Dokument końcowy po zaliczeniu egzaminu: świadectwo czeladnicze

Zakres szkolenia

 • Technologia
 • Maszynoznawstwo
 • Materiałoznawstwo
 • Rachunkowość zawodowa
 • Dokumentacja działalności gospodarczej
 • Rysunek zawodowy
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • Podstawowe zasady ochrony środowiska
 • Podstawowe przepisy prawa pracy
 • Podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
Projektowanie i pielęgnacja terenów zielonych

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu projektowania terenów zielonych z elementami architektury krajobrazu oraz pielęgnacji roślin
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Rośliny ozdobne
 • Urządzenie i pielęgnacja terenów zieleni
 • Maszyny i urządzenia techniczne
 • Szkodniki, choroby roślin, środki ochrony roślin
 • Architektura krajobrazu
 • Pielęgnowanie terenów zielonych
 • BHP w pracy ogrodniczej
 • Zajęcia praktyczne
Florystyka ślubna

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu wykonania bukietu ślubnego oraz dekoracji kościoła, sali, samochodu Młodej Pary
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Bukiety i kompozycje konstrukcyjne
 • Dobór bukietu ślubnego, techniki wykonywania bukietów ślubnych, wiązanka ślubna typu biedermeier, wiązanka spływająca (kaskada, naręcze, wodospad), berło, kula, wachlarz, torebka
 • Dekoracje welonu i butonierki
 • Dekoracje pojazdu Młodej Pary
 • Dekoracje wnętrz i stołów
 • Dekoracje kościoła
Florystyka adwentowa i świąteczna

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu wykonania wieńców i dekoracji adwentowych i świątecznych
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Wykonanie wieńców adwentowych
 • Wykonanie wieńców bożonarodzeniowych
 • Dekoracje świąteczne na stoły
 • Dekoracje choinkowe
 • Artystyczne pakowanie prezentów
Florystyka pogrzebowa

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu przygotowania wieńców oraz dekoracji pogrzebowych
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Dobór materiałów do kompozycji pogrzebowych
 • Nauka wiązania szarfy
 • Wykonanie wiązanek pogrzebowych
 • Dekorowanie urny
 • Dekoracja sali pożegnań
Bukieciarstwo i florystyka okolicznościowa z obsługą kasy fiskalnej

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu przygotowania wiązanek i bukietów okolicznościowych wraz z obsługą klienta oraz kasy fiskalnej
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Organizacja stanowiska pracy
 • Zasady tworzenia kompozycji, dobór i przygotowanie materiału roślinnego
 • Narzędzia i urządzenia stosowane we florystyce
 • Teoria barw i kompozycji
 • Wykonanie wiązanek okolicznościowych, ślubnych, żałobnych, okolicznościowych dekoracji i kompozycji kwiatowych
 • Tworzenie kompozycji z roślin doniczkowych
 • Sztuka układania roślin w naczyniu
 • Obsługa klientów
 • Obsługa kasy fiskalnej
Komputerowe projektowanie ogrodów

Uzyskane uprawnienia i kompetencje, dokument końcowy

 • Szkolenie z zakresu obsługi programu komputerowego typu Garder Compozer do projektowania terenów zielonych
 • Dokument końcowy: zaświadczenie MEN

Zakres szkolenia

 • Określanie funkcji ogrodów
 • Kompozycja przestrzeni
 • Planowanie i dobór materiału roślinnego
 • Narzędzia do projektowania i aranżacji
 • Widok 2D i 3D
 • Baza obiektów
 • Biblioteka roślin
 • Kosztorys projektu
Wróć na górę

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że:
Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w formularzach jest „Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Malczewskiego 51 w Gdańsku, kod pocztowy 80-107,
tel.: 58 303 30 30 adres e-mail:info@oswiatalingwista.eu
Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych tj. Jakub Szpojda.
Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@oswiatalingwista.eu,
adres siedziby wskazany w ust. 1)
Celem zbierania danych jest realizacja usług edukacyjno-szkoleniowych, na podstawie wypełnionych formularzy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenia działań edukacyjno-szkoleniowych.
Przewidywane kategorie odbiorców powyższych danych to pracownicy działu rekrutacji, sekretariatu, w tym kadra pedagogiczna oraz kadra kierownicza.
Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu - cele analityczne, w tym profilowanie.*
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu edukacji, szkolenia i przechowywane przez okres przedawnienie ewentualnych roszczeń.
*Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania,
nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.